Ingen avklaring om Bjarkøyforbindelsene

Kart Bj-forbBjarkøy-forbindelsene er omtalt i få ordlag i fylkesrådets i forslag til økonomiplan for 2013-2016. 2012-11-19

I fylketsrådets forslag til økonomiplan for Troms fylkeskommune for perioden 2013-2016 blir Bjarkøyforbindelsene omtalte med en setning.

Fylkesrådet foreslår å utsette oppstart av Bjarkøyforbindelsene til etter rullering av fylkesvegplanen for perioden 2014-2017.

I praksis betyr det at det ikke blir avklart om det blir oppstart av forbindelsene før 2017 før fylkesvegplanen rulleres i juni eller oktober neste år.

Fylkesrådet har også anbefalt å avvente oppstart av Langsundforbindelsen til 2014. En utsettelse av oppstarten i Karlsøy vil også ha betydning for oppstart av forbindelsene i Bjarkøy. Fylkesrådet vil avvente dette til rammer fra Kommunal- og regionaldepartementet foreligger, samt midler til rassikring og eventuelt andre statlig støtte til investeringer som bruer og tunneler.

Tip a friendTips en venn